Home » אדריכלות » שלבים בביצוע פרויקטים של תמ"א 38

שלבים בביצוע פרויקטים של תמ"א 38

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה מכונה גם תמ"א 38.

כדאי להכיר את מאפייני התכנית בשביל לדעת מה צריך לעשות על מנת לבצע אותה.

היכרות עם שלבים בביצוע פרויקטים של תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה חשובה עבור היזם, המשקיע ובעלי הנכסים כאחד.

למעשה, כל הגורמים המעורבים חייבים להיות בקיאים במאפייני התכנית כי אחרת יהיה להם קשה לנצל את היתרונות שלה.

כמו כן, היכרות עם המאפיינים של תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה חשובה גם כי היא משפיעה על ההתנהלות מול הגופים העירוניים.

הגוף העירוני המשמעותי ביותר באישור או סירוב להקמת פרויקטים של תמ"א 38 היא הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

התפקיד של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוא לבדוק קודם כל האם בניין מסוים בכלל עומד בקריטריונים של תמ"א 38.

רק בניינים שעומדים בקריטריונים יכולים לעבור את הפרויקט במלואו ולהפיק תשואה ורווח עבור היזמים ובעלי הנכסים.

בשלבים מתקדמים יותר אחראיים נציגים של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לעקוב אחר קצב ההתקדמות של הפרויקט ולאשר תוספות בנייה מסוימות.

האישור של תוספות הבנייה מתבצע גם הוא לפי הנחיות של הועדה המקומית לתכנון ובנייה והוא חל על קבלני הביצוע ובעלי המקצוע השונים שמעורבים בפרויקט.

איך מתנהלים מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה?

מי שרוצה לקצר בצורה משמעותית את השלבים הנדרשים ליישום פרויקט של תמ"א 38 צריך להתנהל בצורה נכונה מול נציגי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

בשלב הראשון רצוי לאסוף את כל המסמכים שמעידים על כך שהבניין שמועמד לפרויקט אכן עומד בקריטריונים של תמ"א 38.

הקריטריונים מפורסמים באתרי האינטרנט הרשמיים של משרד האוצר ומשרד השיכון והם מוכרים גם ליזמים.

אפשר ליצור קשר עם יזמים ולבקש מהם לבצע את הבדיקה בעצמם או שניתן לערוך אותה באופן עצמאי.

בשלב השני צריך להגיש את הטפסים הרלוונטיים לנציגי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

רצוי לצרף כמה שיותר מסמכים שתומכים בטענת בעלי הדירות ולפרט לגבי תוספות הבנייה המבוקשות.

בשלב השלישי מגייסים איש מקצוע לפיקוח על תמ"א 38 ומוודאים שהפרויקט נעשה בהתאם להיתרי הבנייה.

תמ"א 38 וההשפעה שלה על בעלי דירות

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה מיושמת לפי הנחיות של הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

בכל אזור בארץ יש ועדה מקומית שאחראית לתת היתר להקמת פרויקטים של חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

עם זאת, הועדה המקומית בוחנת את הקריטריונים בצורה נפרדת והיא משתמשת בשורה ארוכה של שיקולים.

מטרת השיקולים היא להבטיח חיזוק מבנים קיימים רק במידה והם לא עומדים בסטנדרטים הנדרשים מבחינת עמידות בפני רעידות אדמה.

במקביל, הקריטריונים של הועדה המקומית לתכנון ובנייה קובעים מהן אפשרויות הבנייה במסגרת תמ"א 38.

איזה אפשרויות בנייה יש במסגרת תמ"א 38?

נכון להיום קיימות מספר אפשרויות בנייה מרכזיות של תמ"א 38 שעליהן יכולה להחליט הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

האפשרות הראשונה והנפוצה ביותר היא להפעיל תמ"א 38 כדי לחזק את המבנה בלבד וללא תוספות בנייה.

זו אפשרות שמיועדת לחיזוק מבנים קיימים שבהם אין הרבה דירות ומצד שני ישנה הסכמה על הצורך בשדרוג.

לשם השוואה, אפשרות אחרת שגם קורצת לדיירים ולבעלי הדירות היא לבצע תמ"א 38 יחד עם בניית דירות חדשות או לשם הרחבת שטח הדירות שבקומה הראשונה.

אפשרויות אחרות כוללות תמ"א 38 עם הקמת עד שתי קומות לדירות חדשות או הרחבת הקומה שמתחת והקמת קומה חלקית נוספת.

בכל המקרים האלה וגם באפשרות של חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות המרוויחים העיקריים הם היזמים ובעלי הזכויות על הנכס.

היתרונות של תמ"א 38 עבור הגורמים המעורבים

בעלי הדירות מרוויחים מתכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה כי היא מעלה בעשרות אחוזים את ערך הנכס שברשותם.

המשמעות היא שללא השקעה כספית משמעותית יכולים בעלי הדירות להפיק תשואה גבוהה בתוך זמן יחסית קצר.

במקביל, היזמים עצמם מרוויחים כי הם מקבלים תוספות בנייה שעליהן הם יכולים לבנות דירות חדשות.

לאחר בניית הדירות החדשות משתמשים היזמים במכירה בשביל להפיק רווח כספי.

כך למעשה המדינה לא משקיעה כספים, היזמים מרוויחים וגם הדיירים נהנים מעלייה בערך הנכס.

כל זה קורה תוך כדי שהפרויקט עצמו מתבצע ועל רקע חיזוק המבנים ושיפור עמידותם בפני רעידות אדמה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*