Home » אדריכלות » שירותי מפקח בניה כהשקעה משתלמת

שירותי מפקח בניה כהשקעה משתלמת

רוכשי דירות חדשות ובעלי בתים פרטיים שמתכננים שיפוץ עומדים לקראת הוצאה כספית משמעותית.

לעיתים קרובות מדובר בהוצאה הגדולה ביותר בחייהם של אנשים פרטיים ולכן הם זקוקים לשירותי פיקוח וייעוץ.

את השירות הזה יכולים לקבל בעלי בתים ודירות מטעם מפקח בניה מוסמך.

המפקח אחראי על שורה ארוכה של שירותים והוא גם זה שמלווה את הלקוחות בהתנהלות השוטפת מול הקבלן.

בעזרת מעורבות של המפקח ניתן בראש ובראשונה לבחון האם קיימים פערים בין תכניות הבנייה לבין הביצוע בפועל.

במידה ומתגלים פערים מן הסוג הזה, המפקח יכול לכתוב חוות דעת מנומקת ולפרט לגבי עלות התיקונים.

בנוסף, חוות הדעת של מפקח בניה יכולה להיות מוגשת לחברת הביטוח במקרים שבהם בעלי בתים ודירות בוחרים לתבוע את קבלן הבניין או השיפוצים.

מהבחינה הזו, הוצאה חד פעמית על שירותי מפקח בניה היא למעשה השקעה משתלמת לטווח קצר והארוך.

בטווח הקצר היא מעניקה לבעלי הדירות והבתים את תחושת הביטחון שחסרה להם ומגנה עליהם מפני עוגמת נפש.,

בטווח הארוך היא משמשת אותם להתנהלות מול הקבלן ולמיצוי הזכויות ששמורות עבורם בחוק.

אלו סיבות מעולות לבחור מפקח בניה מוסמך ולהשקיע זמן בהשוואה בין סל השירותים שעל הפרק.

איזה שירותים כדאי להזמין מהמפקח?

אחת ההתלבטויות שמאפיינות רוכשי דירות יד שנייה היא איזה סוג של שירותים להזמין מטעם מפקח בניה.

קודם כל, ההמלצה העיקרית בהקשר הזה היא לנצל את תחומי המומחיות של המפקח כדי לבדוק כמה שיותר נושאים שונים.

במסגרת הבדיקות ניתן לבקש מהמפקח להתמקד באיתור נזילות ומפגעים, בבקרת קרינה ובבדיקת תשתיות אינסטלציה.

לאחר מכן ניתן להרחיב את סל השירותים גם עבור בדיקת תשתיות חשמל, בדיקת רעש ואקוסטיקה ובדיקות אל הרס.

יש גם מקרים שבהם המפקח מוסמך לבצע בדיקות עמידות בפני רעידות אדמה וללוות פרויקטים של תמ"א 38.

המאפיין המשותף לכל שירותי המפקח בא לידי ביטוי בהיכרות עמוקה עם סעיפי החוק ועם תחום ההנדסה.

לכן המעורבות של מפקח בניה חשובה ולעיתים קרובות היא עושה את ההבדל בין הצלחת וכישלון הפרויקט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*