Home » בריאות » מהי התפתחות רגשית?

מהי התפתחות רגשית?

מהי התפתחות רגשית?

שינויים בבשלות הרגשית מלווים את תהליך ההתבגרות של הילדים מינקות ועד בגרות.

חשוב להכיר את המאפיינים של התפתחות מן הסוג הזה ובמידת הצורך לדעת כיצד להתערב על מנת להשפיע עליה.

התפקיד של ההורים למשל הוא לבחון כל הזמן את קצב ההתפתחות, לבדוק האם היא משפיעה בצורה כזו או אחרת על איכות החיים של הילדים ולהשתמש בכלים מהתחום של פסיכולוגיה התפתחותית.

ההתפתחות מתחילה מרגע הלידה והיא מגיעה לשיאה בשלב שבו הילד רוכש כישורי שפה.

למעשה, כבר בעת הלידה של תינוקות ניתן להבחין בהבעות פנים שמטרתן להביע רגש מסוים.

מצד שני, הבעות הפנים ככל הנראה לא ממש מייצגות קשר אמיתי כי הוא מגיע רק בשלבים מאוחרים יותר.

כך למשל בגיל חצי שנה מסוגלים ילדים לנקוט בפעולות מסוימות כדי לווסת את הרגשות שלהם.

ניתן לראות זאת באופן שבו הם פונים למטפל כדי שירגיע אותם ובקשר שהם מייצרים עם ההורים.

הפעולות הרפלקסיביות של הילד הופכות להיות מורכבות יותר, הן מתמזגות בהרגלים ותפיסות מאורגנות והן בסופו של דבר ממשיכות להתפתח תוך כדי צבירת ניסיון.

התפתחות רגשית עם השפה והגן

למרות שתקופת הינקות מייצגת רגע מכריע בכל הנוגע לתהליך של התפתחות רגשית אצל ילדים ותינוקות, אין ספק שההתפתחות לאחר רכישת השפה היא בעלת מאפיינים אחרים וחשובים יותר.

עם הופעת הדיבור צפויים כל הילדים לשנות את ההתנהגות שלהם לפתח גם יכולות אינטלקטואליות.

התפתחות רגשית יחד עם רכישת השפה מאפשרים לילד לא רק לתקשר עם הסביבה אלא גם לעבד את מחשבותיו באופן של דיבור עצמי.

בשלב הזה חשוב מאוד לוודא שהילד מקבל את התנאים הנדרשים עבור כל הנושא של התפתחות רגשית.

ההורים צריכים למשל לבדוק כיצד הילד מתנהג כאשר הוא לידם לעומת האופן שבו הוא מתנהג בסביבה.

במקביל, עליהם לשים לב לוויסות הרגשי שלו וליכולת להשתמש בכלי הזה בשביל להתמודד עם התפתחות רגשית מהירה.

בנוסף, חשוב לזכור שכל ילד הוא עולם ומלואו.

בהקשר של התפתחות רגשית ניתן לראות שלבים שונים גם אצל ילדים בגילאים זהים.

 

מהי התפתחות רגשית?

שינויים בבשלות הרגשית מלווים את תהליך ההתבגרות של הילדים מינקות ועד בגרות.

חשוב להכיר את המאפיינים של התפתחות מן הסוג הזה ובמידת הצורך לדעת כיצד להתערב על מנת להשפיע עליה.

התפקיד של ההורים למשל הוא לבחון כל הזמן את קצב ההתפתחות, לבדוק האם היא משפיעה בצורה כזו או אחרת על איכות החיים של הילדים ולהשתמש בכלים מהתחום של פסיכולוגיה התפתחותית.

ההתפתחות מתחילה מרגע הלידה והיא מגיעה לשיאה בשלב שבו הילד רוכש כישורי שפה.

למעשה, כבר בעת הלידה של תינוקות ניתן להבחין בהבעות פנים שמטרתן להביע רגש מסוים.

מצד שני, הבעות הפנים ככל הנראה לא ממש מייצגות קשר אמיתי כי הוא מגיע רק בשלבים מאוחרים יותר.

כך למשל בגיל חצי שנה מסוגלים ילדים לנקוט בפעולות מסוימות כדי לווסת את הרגשות שלהם.

ניתן לראות זאת באופן שבו הם פונים למטפל כדי שירגיע אותם ובקשר שהם מייצרים עם ההורים.

הפעולות הרפלקסיביות של הילד הופכות להיות מורכבות יותר, הן מתמזגות בהרגלים ותפיסות מאורגנות והן בסופו של דבר ממשיכות להתפתח תוך כדי צבירת ניסיון.

למרות שתקופת הינקות מייצגת רגע מכריע בכל הנוגע לתהליך של התפתחות רגשית אצל ילדים ותינוקות, אין ספק שההתפתחות לאחר רכישת השפה היא בעלת מאפיינים אחרים וחשובים יותר.

עם הופעת הדיבור צפויים כל הילדים לשנות את ההתנהגות שלהם לפתח גם יכולות אינטלקטואליות.

התפתחות רגשית יחד עם רכישת השפה מאפשרים לילד לא רק לתקשר עם הסביבה אלא גם לעבד את מחשבותיו באופן של דיבור עצמי.

בשלב הזה חשוב מאוד לוודא שהילד מקבל את התנאים הנדרשים עבור כל הנושא של התפתחות רגשית.

ההורים צריכים למשל לבדוק כיצד הילד מתנהג כאשר הוא לידם לעומת האופן שבו הוא מתנהג בסביבה.

במקביל, עליהם לשים לב לוויסות הרגשי שלו וליכולת להשתמש בכלי הזה בשביל להתמודד עם התפתחות רגשית מהירה.

בנוסף, חשוב לזכור שכל ילד הוא עולם ומלואו.

בהקשר של התפתחות רגשית ניתן לראות שלבים שונים גם אצל ילדים בגילאים זהים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*