Home » עריכת דין » מהו צו פינוי שוכר?

מהו צו פינוי שוכר?

מהו צו פינוי שוכר?

צו פינוי שוכר ניתן על ידי בית משפט לאחר תהליך קצר יחסית של הגשת תביעה, קבלת כתב הגנה ודיון.

המטרה של צו פינוי שוכר היא לעזור לבעלי נכסים במגוון סיטואציות.

הצו מחייב את השוכר להתפנות, ובמידה והוא אינו מתפנה ניתן להעביר את הטיפול להוצאה לפועל.

אם גם לאחר קבלת מכתב התראה מההוצאה לפועל השוכר אינו מסכים להתפנות, האחריות על הפינוי עוברת לידיים של משטרת ישראל.

מתי צריך צו פינוי שוכר?

השאלה המתבקשת היא מתי בכלל צריך צו פינוי שוכר ולמה הוא טוב.

מבחינה חוקית, הצו מייצג את הדרך היחידה לפעול בגיבוי של הרשויות על מנת לפנות שוכר שלא מוכן להתפנות מהדירה.

הצו הוא כלי יעיל במצבים שבהם השוכר לא מתפנה למרות שתאריך סיום החוזה הגיע.

לחילופין, ניתן להיעזר ביתרונות של פינוי שוכר אם הוא אינו ממלא את חובותיו לפי החוזה ואם הוא אינו משלם שכר דירה.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא תמיד שימש צו פינוי שוכר כסעד יעיל עבור בעלי נכסים ודירות.

המצב בעבר לעומת המצב כיום

רק בשנת 2008 הוחלט להוסיף פרק לתקנות הדין האזרחי ולהפריד בין ההיבט הכספי לבין ההיבט המעשי של הפינוי.

עד אותה שנה נאלצו בעלי נכסים להגיש תביעה רגילה לבית משפט השלום.

הגשת תביעה לבית המשפט השלום הייתה כרוכה מטבע הדברים בשורה ארוכה של הוצאות ובעיקר בזמן המתנה ממושך.

במהלך ההמתנה נדרשו בעלי הנכסים לספוג בעצמם את ההפסדים ולא יכלו להשכיר את הנכס לאנשים אחרים.

בשנת 2008 נוסף הפרק הרלוונטי לתקנות הדין האזרחי ומאז אפשר לפנות שוכרים שלא מתפנים מהנכס בתקופה ברורה ומוגדרת.

תהליך הוצאת הצו

השלב הראשון בהוצאת צו פינוי שוכר הוא כמובן הגשת תביעה לבית משפט.

את התביעה כדאי להגיש בליווי עורך דין על מנת להבטיח ביסוס משכנע והצגת אסמכתאות, מסמכים, חוזים, תיעודים ופסקי דין קודמים.

בשלב השני ממתינים לכתב  הגנה של הנתבע ובשלב השלישי קובעים דיון.

לאחר הדיון ניתן פסק הדין שאותו אפשר כאמור להעביר לביצוע של ההוצאה לפועל ובמידת הצורך למשטרת ישראל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*