Home » הכל » מהו פינוי מושכר?

מהו פינוי מושכר?

מהו פינוי מושכר?

פינוי מושכר הוא תהליך שבו בעל הנכס מחזיר אותו לידיו.

את התהליך של פינוי מושכר מבצעים בדרך כלל כאשר השוכר מפר את תנאי ההשכרה.

תנאי ההשכרה לכל נכס מוגדרים מראש בחוזה שחתום על ידי שני הצדדים.

האינטרס של בעל הנכס הוא כמובן להגן על הזכויות שלו ועל הדירה במסגרת החוזה, בעוד השוכר מנסה למצוא כמה שיותר דרכים לשמור על גמישות.

כאשר השוכר לא מקיים את החוזה לא נותרת למשכיר ברירה אלא לדרוש את פינוי המושכר.

הבעיה היא שלא ניתן לבצע את הפינוי בצורה עצמאית וגם פניה למשטרה לא עוזרת כאשר ישנו צו של בית משפט.

הפתרון הכי טוב לאור הדברים האמורים לעיל הוא לפנות לעורך דין.

למה כדאי לפנות לעורך דין בשביל פינוי מושכר?

כמובן שגם עורך דין לא מוסמך להחליט בעצמו על פינוי מושכר, אך המעורבות שלו משנה לחלוטין את הדינאמיקה סביב הנושא.

קודם כל, עורך דין מכיר מקרוב את התחום ובקיא גם בכל הנושאים שקשורים אליו.

התייעצות עם עורך דין יכולה להבטיח לבעל הנכס גיבוי משפטי ולספק לו מקור אמין להתייעצות.

ידע הוא כוח ובכל הנוגע לפינוי מושכר יש לו משמעות כספית גדולה.

שנית, עורך הדין בקיא באופציות  שעל הפרק בכל הנוגע לפינוי מסודר של המושכר.

הוא יכול להמליץ לבעל הנכס לממש ערבויות או שטרי חוב ולבדוק עבורו אפשרות של הגשת תביעה.

לכל אופציה יש יתרונות וחסרונות אחרים שעשויים לבוא לידי ביטוי באופן שבו בסופו של דבר יתבצע פינוי מושכר.

מה ההבדל בין מימוש ערבויות להגשת תביעה?

מימוש ערבויות במהלך פינוי מושכר יכול להתבצע רק לפי הסעיפים כפי שמנוסחים בחוזה שכירות.

עורכי הדין ממליצים להכניס לתוך חוזה השכירות ערבות בנקאית כי קל מאוד לממש אותה, אך לרוב זה לא המצב.

בחוזה שכירות סטנדרטי מעדיפים להשתמש בשטרי חוב שחתומים על ידי שני ערבים.

הדרך לבצע פינוי מושכר בהקשר הזה היא לפנות ישירות לערבים ולהפעיל עליהם לחץ באמצעות מכתב התראה.

במידה והדרך השנייה לא עובדת צריך להגיש תביעה ולדרוש פינוי בצו של בית משפט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*