Home » ילדים » דרושים מדריכים לקייטנות

דרושים מדריכים לקייטנות

קייטנות מתנהלות בכל רחבי הארץ לכל אורך הקיץ.

בעזרת הקייטנות יכולים הורים לילדים לשמור על שגרה מסוימת בעבודה ולחסוך מאמץ.

עם זאת, הורים לילדים גם בדרך כלל רוצים לדעת מי מנהל את אנשי הצוות של הקייטנה.

זו שאלה מורכבת מכפי שנהוג לחשוב כי לא תמיד דרושים מדריכים ברמה גבוהה.

הפתרון מבחינת ההורים הוא לשאול על תהליך הגיוס של המדריכים עוד לפני פתיחת ההרשמה לקייטנה.

ניתן להיעזר במודעות דרושים מדריכים על מנת לדעת מי קהל היעד ואפשר גם לשאול את נציגי הקייטנה עצמם.

חוץ מזה, רצוי להגיע למפגש עם נציגים של הקייטנה ולבקש לראות גם את המדריכים.

בעזרת פגישה עם אנשי הצוות והמדריכים אפשר להתרשם מהם ברמה האישית.

ההתרשמות ברמה האישית מסייעת להורים לחוש ביטחון והיא פותרת עבורם דילמות של השוואה בין קייטנות שונות.

במידה וזה לא עוזר, תמיד ניתן לדעת מתי דרושים מדריכים לקייטנה לפי מידע מהורים אחרים.

המידע מגיע בעיקר מהורים שכבר רשמו את הילד שלהם לאותה קייטנה בשנים קודמות.

מצד שני, זהו מידע שרלוונטי רק אם דרושים מדריכים לאותה קייטנה ואם מדובר במדריכים שכבר ביצעו את העבודה בעבר.

איך מגייסים מדריכים לקייטנה?

יש הורים שמשקיעים בהכנת שיעורי בית טרם רישום של הילד לקייטנה והם בודקים גם את שיטת הגיוס של המדריכים.

אותם הורים צריכים לדעת שלפעמים מגייסים מדריכים לקייטנה דרך מודעות דרושים רגילות ולפעמים באמצעות חברות כוח אדם.

כאשר מודעת דרושים מדריכים לקייטנה מפורסמת באתרי אינטרנט, היא פונה לקהל יעד צעיר.

את המודעה על כך שבחודשי הקיץ דרושים מדריכים לקייטנה ניתן למצוא למשל ברשתות החברתיות ובפורומים שפונים לבני נוער.

לחילופין, גיוס מדריכים ועובדי קייטנות דרך חברות כוח אדם יתאים לבעלי תפקידים בכירים יותר.

לחברת כוח אדם יש מאגר עובדים פוטנציאליים והיא יכולה להשתמש בו על מנת להפנות אותם לעבודה בקייטנה.

בחברות כוח אדם עוזרים לקייטנות שונות לגייס כוח אדם שמתאים להן בהתראה קצרה וארוכה.

התראה קצרה עוזרת לבעלי קייטנות למלא את מצבת העובדים והיא מונעת עיכובים במתן שירותים להורים.

מנגד, ההתראה הקצרה לא פוגעת באיכות הגיוס של העובדים מבחינת חברת כוח האדם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*