Home » בריאות » דגשים עבור אימון מנטלי

דגשים עבור אימון מנטלי

יש כמה דגשים שעליהם צריך להקפיד אם רוצים להפיק את מלוא התועלת מתוך אימון מנטלי.

הדגש הראשון והחשוב ביותר הוא להשתמש באימון כדי להסביר את תהליך המחשבה של האדם.

בשביל להסביר את תהליך המחשבה של האדם חייבים לשמור על אמינות גבוהה.

הצלחת האימון תלויה באמינות, בשקיפות וביכולת של האדם להיפתח כלפי עצמו והסביבה.

המודל שבו משתמשים בשביל לבצע את האימון מתייחס לדרך שבה אנו תופסים את המתרחש בעולם האמיתי.

המשמעות היא שלא תמיד משנה מה באמת קורה בעולם האמיתי ובמציאות סביבנו, אלא חשוב מה אנחנו חושבים על זה.

בעזרת הפניית המבט כלפי פנים ניתן להשיג שינוי ולהפיק את התועלת המיידית של אימון מנטלי.

מה מאפיין אימון מנטלי?

עוד דגש שאותו שמים במהלך אימון מנטלי הוא על שימוש בעובדות בלתי שלמות שגם ניתנות לביקורת.

האימון הוא גמיש ומי שעובר אותו מרגיש שינוי תוך כדי הפעילות.

השינוי יכול להיות חיובי או שלילי ועליו להתמקד ביעד מסוים שאותו מציבים מראש.

ההחלטה איזה יעד להציב עבור כל סוג של אימון מנטלי תלויה כמובן בצרכים של המתאמן.

נכון להיום אפשר לשלב את האימון בשגרת החיים של גברים, נשים, מבוגרים, צעירים וילדים.

האימון גם מתאים למי שסובל מחיים בקשיים האישיים או למי שחווה תחושות של מצוקה.

מהבחינה הזו, האימון משפיע בצורה מודעת וגורם לתפיסה סלקטיבית אך טובה יותר של המציאות.

הוא מתאפיין בדינאמיות ויכול להשתנות גם בעקבות חשיפה לגירויים חדשים ולמידה נוספת.

אימון מנטלי אף פעם לא קופא על השמרים וכאן למעשה טמון הערך המוסף שלו.

רקע קודם והכנה לקראת האימון

יתרון לא פחות חשוב של אימון שמבוסס על מודל מנטלי הוא שאין צורך ברקע קודם.

בניגוד לסוגים אחרים של אימונים, כאן הדגש הוא הוא על הרגע הנוכחי.

הסיבה לכך היא שיכול להיות שאדם מסוים יפתח תפיסה מנטלית שתהיה מוגבלת בזמן.

המשמעות היא שצריך להתייחס לתפיסת המציאות הזו באופן מוגבל בלבד.

הפתרון הוא לעבוד על העקרונות המנחים של תפיסת המציאות ואת זה עושים באמצעות אימון מנטלי יסודי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*